Konsultant wokalny, pedagog śpiewu. Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Już w trakcie studiów wykazywał nieprzeciętne predyspozycje do nauczania. To one zadecydowały o wyborze jego dalszej drogi życiowej i całkowitemu poświęceniu się kształceniu wokalnemu. Od 1987 roku prowadził zajęcia z emisji głosu i interpretacji piosenki w Centrum Kultury w Łodzi. W rok później podjął się nauczania śpiewu solowego w PSM I i II stopnia im. St. Moniuszki w Łodzi. Na zaproszenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi rozpoczął prowadzenie zajęć z emisji i impostacji głosu na Wydziale Aktorskim. Po pięciu latach objął klasę śpiewu solowego w łódzkiej Akademii Muzycznej. Od 1992 roku współpracuje z Teatrem Wielkim w Łodzi w charakterze konsultanta wokalnego. Wielokrotnie przyjmował zaproszenia teatrów operowych, muzycznych oraz filharmonii do prowadzenia zajęć wokalnych z solistami, śpiewakami oraz artystami zespołów chóralnych Teatru Muzycznego w Łodzi, Teatru Wielkiego w Poznaniu, Opery Wrocławskiej, Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Opery Śląskiej w Bytomiu, Opery Krakowskiej, Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego czy Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Jego intensywna, dwudziestopięcioletnia działalność pedagogiczna zaowocowała licznymi sukcesami kształconych przez niego artystów – zarówno polskich jak i zagranicznych – występujących na wielu znaczących scenach operowych Polski, Europy i świata. Zdobywają oni laury na konkursach wokalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.

  
 

Zrealizowano przy udziale środków finansowych
z budżetu Miasta Białegostoku

 

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki
Instytucja Artystyczna Województwa Podlaskiego
© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki