prof. Violetta Bielecka

Dyrygent Chóru

Dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, pedagog. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Białymstoku w klasie fortepianu profesor Zofii Frankiewicz. Studiowała pod kierunkiem profesorów Józefa Boka i Ryszarda Zimaka  w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem). Prowadzi bogatą działalność koncertową – świadczą o tym liczne tournée odbyte w kraju i za granicą (Niemcy, Włochy, Francja, Ukraina, Białoruś, Łotwa, Rumunia, Mołdawia). Laureatka wielu nagród, m.in. Grand Prix – Srebrną Lutnią im. Jerzego Libana w Legnicy, nagrodą Fundacji Kultury „Gaude Mater" w Częstochowie (najlepsze wykonanie utworu sakralnego), nagrodą Dyrektora Centrum Sztuki – Teatru Dramatycznego w Legnicy, pucharem Legnickiego Centrum Gospodarczego (najlepsze wykonanie utworu współczesnego), pucharem Kuratorium Oświaty i Wychowania podczas XXV Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat" oraz I nagrodą i Złotym Medalem na XXXII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. W latach 1995–1997 była konsultantem wokalnym Chóru Operowego Teatru Narodowego w Warszawie. W 2000 roku otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych z rąk Prezydenta RP. Jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku (w latach 1999–2005 była kierownikiem Zakładu Dyrygentury Chóralnej; w latach 2005–2012 obejmowała stanowisko Prodziekana). Prowadzi klasę śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku. Kierowała – funkcjonującym przy tej szkole – Chórem Żeńskim „Schola Cantorum Bialostociensis” (1987–2009). Od roku 1995 pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus” w Białymstoku (w latach 1998–2006 prowadziła Białostocki Chór Kameralny „Cantica Cantamus”). Jest organizatorem Międzynarodowych Warsztatów Młodzieży Polskiej i Polonijnej „Polskiego Chóru Pokoju”. Uhonorowana wieloma nagrodami: Złotym Medalem nadany przez Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie (2012), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (2010), Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I stopnia za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne (2009), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (MEN 2009), Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2008), Honorową Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2006), Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (2002), Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za działalność organizatorską, związaną z krzewieniem i pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego na Wschodzie poprzez działalność Polskiego Chóru Pokoju (2000), Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za wybitną, ogólnopolską i międzynarodową działalność artystyczną w dziedzinie chóralistyki i edukacji muzycznej dzieci i młodzieży (2002),  Złotą Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” (1992) oraz Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (1990).

  
 

Zrealizowano przy udziale środków finansowych
z budżetu Miasta Białegostoku

 

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki
Instytucja Artystyczna Województwa Podlaskiego
© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki