Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku zaprasza do udziału w wielopłaszczyznowym programie edukacyjnym towarzyszącym polskiej premierze musicalu „Korczak” Ch. Williamsa w reżyserii Roberto Skolmowskiego.

Przedsięwzięcia zostały przygotowane w związku z szeregiem wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych realizowanych w Polsce w 2012 roku, ogłoszonym oficjalnie, decyzją Sejmu RP, Rokiem Janusza Korczaka.

Ich tematem przewodnim jest heroiczna postać Janusza Korczaka, jego działalność, twórczość i ponadczasowa myśl pedagogiczna. Autorzy przedsięwzięcia są przekonani o tym, że promowanie jego metod i wzorców postępowania z dziećmi ma charakter uniwersalny. Celem projektu jest uczczenie pamięci Starego Doktora – wyjątkowej i wszechstronnie uzdolnionej postaci, której wpływ w rozwój edukacji i tworzenie praw człowieka ma oddziaływanie międzynarodowe, a także kształtowanie szacunku, tolerancji do inności, wspieranie oraz promowanie lepszego zrozumienia historii narodu żydowskiego i trudnej tematyki Zagłady. Poprzez działania edukacyjne autorzy projektu chcą kształtować świadome uczestnictwo dzieci i młodzieży we współczesnym społeczeństwie obywatelskim.

Przedsięwzięcie artystyczno-edukacyjne „Korczak” Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku ma stać się platformą dialogu w oparciu o wzajemne poszanowanie wspólnej nam i trudnej historii i poszanowanie praw człowieka. Charakter projektu wynika
z potrzeby poprawy jakości edukacji oraz wspierania doświadczeń, innowacyjności i dialogu. Inspirując się aktualnym programem Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki
i Kultury (UNESCO), twórcy projektu mają nadzieję, że będzie miał on charakter innowacyjny
i wpłynie na nowe kierunki i modele działań edukacyjnych poświęconych Holokaustowi. Służyć
ma on też rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej i oświatowej.

 

KONFERENCJA EDUKACYJNA „Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ. JAK UCZYĆ O HOLOKAUŚCIE?”

SCENARIUSZE EDUKACYJNE „W ŚWIECIE WARTOŚCI JANUSZA KORCZAKA”

PUBLIKACJA KSIĄŻKI „CO WYDARZYŁO SIĘ W CZASIE ZAGŁADY. OPOWIEŚĆ RYMOWANA DLA DZIECI, KTÓRE CHCĄ WIEDZIEĆ”

 


 

  
 

Zrealizowano przy udziale środków finansowych
z budżetu Miasta Białegostoku

 

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki
Instytucja Artystyczna Województwa Podlaskiego
© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki