Wydarzenie pod auspicjami

 

Patronaty Honorowe
 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

oraz

Profesor Jadwiga Bińczycka
Honorowa Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka

Profesor dr hab. Adam Frączek
Kierownik Katedry UNESCO im. J. Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka,
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Karol Becker
edukator, współpracownik Ministerstwa Edukacji w Izraelu, były pracownik ds. edukacji Instytutu Polskiego w Tel Awiwie

 

Patroni

 

Partnerzy
Zrealizowano przy udziale środków finansowych
z budżetu Miasta Białegostoku

 

Patroni medialni

 
 

  
 

Zrealizowano przy udziale środków finansowych
z budżetu Miasta Białegostoku

 

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki
Instytucja Artystyczna Województwa Podlaskiego
© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki