JULIA IWANIUK

Jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Białymstoku (klasa skrzypiec).

  
 

Zrealizowano przy udziale środków finansowych
z budżetu Miasta Białegostoku

 

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki
Instytucja Artystyczna Województwa Podlaskiego
© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki