PRAWA DZIECKA

Wśród praw dziecka, wymienianych przez Janusza Korczaka, są m.in.

- prawo do szacunku,
- prawo do niewiedzy,
- prawo do niepowodzeń i łez,
- prawo do upadków,
- prawo do własności,
- prawo do tajemnicy,
- prawo do radości,
- prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć,
- prawo do dnia dzisiejszego.

 

Obowiązki wynikają z przysługujących nam praw:

Mając prawa, pamiętajmy o tym, że mamy równocześnie obowiązek przestrzegania tych praw wobec innych, np.
- prawo do życia i rozwoju = obowiązek szanowania życia i zdrowia innych, obowiązek szanowania tempa rozwoju innych;
- prawo do szacunku i godności = obowiązek szanowania wszystkich ludzi i ich potrzeb, obowiązek życzliwego i podmiotowego traktowania innych;
- prawo do ochrony przed dyskryminacją = obowiązek szanowania i akceptowania odmienności innych (ich narodowości, wyznania, sprawności);
- prawo do ochrony przed wszelkimi formami agresji fizycznej i psychicznej = obowiązek wystrzegania się przemocy wobec innych, obowiązek sprzeciwu na przemoc wobec innych;
- prawo do nauki = obowiązek rzetelnej nauki, rozwijania swoich umiejętności i talentów;
- prawo do ochrony prywatności i własności = obowiązek szanowania prywatności innych oraz rzeczy należących do innych;
- prawo do wolności myśli i swobody wypowiedzi = respektowanie prawa innych ludzi do posiadania i wyrażania własnej opinii.

  
 

Zrealizowano przy udziale środków finansowych
z budżetu Miasta Białegostoku

 

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki
Instytucja Artystyczna Województwa Podlaskiego
© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki