MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

„Historia „Małego Przeglądu” wydaje się fantazją rodem z „Króla Maciusia Pierwszego”. Marzyciel o duszy dziecka wyroił sobie wielką przygodę, a sen stał się jawą. Pismo przestało być tylko pismem, z czasem zmieniło się w klub, rozgałęzioną strukturę społeczną. Liczba stałych i przypadkowych korespondentów rosła. Zrzeszali się w grupy: tworzyli Kółka Przyjaźni, Kółka Zabaw i Pomocy, Klub Powieściopisarzy, Pracownię Wynalazców. Odbywały się konferencje redakcyjne, najpierw w niewielkim składzie, później brało w nich udział po kilkaset osób i trzeba było wynajmować salę na mieście. Ci, którzy wyjeżdżali z Polski, pisywali z Europy, Ameryki, Palestyny.”

Joanna Olczak-Ronikier „Korczak. Próba biografii”


„Przez tydzień zbieramy listy. Potem Chaskiel je numeruje, wpisuje do książki imię, nazwisko, adres. To samo wypisuje na kartkach i układa w porządku alfabetycznym w pudełku. Potem pisze, że do tej poczty napisali listy tacy czytelnicy: to znaczy potwierdza odbiór. Listy zawiązuje zielonym ołówkiem. Potem ja w okularach czytam listy i czerwonym ołówkiem piszę, co z każdym listem zrobić. Są płócienne koperty. Na jednej napisane: „wiadomości, na drugiej: „żarty”, na trzeciej „wiersze”, na czwartej: „odpowiedzi” itd. Na jednej „bzdury”.

Potem cały dzień pisze się, biorąc po kolei każdą płócienną kopertę.
Jak już robota skończona, Chaskiel znów układa listy podług numerów.
Trzeba wszystko robić uważnie, żeby nie było dużo omyłek. Nie można się spieszyć, bo będzie bałagan i powiedzą, że „Mały Przegląd” jest głupi.
(…) Bardzo ważne i trudne listy czekają długo [nim zostaną opublikowane – przyp. red.], bo trzeba się radzić różnych ludzi, co odpowiedzieć albo sprawdzić, czy napisali prawdę.
W gazecie trzeba wszystko robić bardzo ostrożnie i uważnie. I żeby nie było bez sensu”

Janusz Korczak „Tym, którzy się dziwią i niepokoją,
„Mały Przegląd”, 5XI 1926 w: Dzieła, t.11, wol.2, s.73.

  
 

Zrealizowano przy udziale środków finansowych
z budżetu Miasta Białegostoku

 

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki
Instytucja Artystyczna Województwa Podlaskiego
© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki